مدال‌ها

مشوق
رای دادن به بیش از ۱۰۰ پاسخ
کاربران این مدال: 177 نفر
گل‌چین
انتخاب بیش از ۵۰ پست به عنوان جواب صحیح
کاربران این مدال: 24 نفر
صلح‌جو
انتخاب ۵۰ پرسش به عنوان حل شده
کاربران این مدال: 42 نفر
وسواس
بروز کردن پروفایل بیش از ۵۰ بار
کاربران این مدال: 37 نفر