1. صدرا
  2. شبکه‌های کامپیوتری
  3. سه شنبه, 24 مرداد 1391
چطوری می تونم به کلاینت های توی یک شبکه با دستورات Command Line پیام بفرستم. می دونم که در xp از دستور Net Send در Cmd استفاده می شه ولی تو ویندوز 7 این دستور کار نمی کنه.
بهترین پاسخ
آرمان وی بهترین پاسخ Pending Moderation
3
رای
پس‌گیری
دستور msg در ویندوز 7 همین کارو انجام میده

Click on the Start button, type CMD in the search box and press Enter.
Next, test MSG.EXE by typing the following command:


C:'Windows'system32>msg /?
Send a message to a user.

MSG {username | sessionname | sessionid | @filename | *}
[/SERVER:servername] [/TIME:seconds] [/V] [/W] [message]

username Identifies the specified username.
sessionname The name of the session.
sessionid The ID of the session.
@filename Identifies a file containing a list of usernames,sessionnames, and sessionids to send the message to.
* Send message to all sessions on specified server.
/SERVER:servername server to contact (default is current).
/TIME:seconds Time delay to wait for receiver to acknowledge msg.
/V Display information about actions being performed.
/W Wait for response from user, useful with /V.

توی ویندوز xp برای اینکه بتونیم پیام بفرستیم باید سرویس Messenger رو فعال می کردیم ولی در 7 :

On the machine that you cannot message to:
Use regedit to navigate to: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server
Then change the following value:
Name : AllowRemoteRPC
Type : REG_DWORD
Value : 1
Reboot. Now it should work.
pejman بهترین پاسخ Pending Moderation
1
رای
پس‌گیری
از برنامه sent هم میتونید استفاده کنید
منبع
  1. http://www.winsentmessenger.com/sent/
  • صفحه :
  • 1


هنوز پاسخی به این پست ارسال نشده است.
البته از آنجایی که هنوز در سایت لاگین نکرده‌اید، اجازه‌ی پاسخ دادن به این پست را ندارید.