برچسب‌های پرسش مکانیسم

سلام مکانیسم های ترارسانی که بدن درمبارزه با انگل تریپانوزوما کروزی بکارمیگیره تا انگل رو مهارکنه چیه؟؟ منظور فقط مکانیزم مبارزه هست .. کسی میتونه کمکم کنه ؟؟؟...
  • صفحه :
  • 1