برچسب‌های پرسش خانم

دوستان یه گوشی می خوام بین قیمت 500 تا 600 تومان. نکته مهم اینه که برا خانم می خوام. برا همین ظریف و شیک باشه. ضمنا طرف اهل بازی با گوشی نیست....
  • صفحه :
  • 1