1. تیموری
  2. علوم مهندسی
  3. سه شنبه, 23 فروردين 1401
سلام چرا در محاسبه توابع مثلثاتی مثل سینوس یک زاویه با بسط تیلور یا مکلورن باید مقدار مجهول x را برحسب رادیان قرار داد وبه ازای درجه جواب غلط خواهد بود؟


هنوز پاسخی به این پست ارسال نشده است.
البته از آنجایی که هنوز در سایت لاگین نکرده‌اید، اجازه‌ی پاسخ دادن به این پست را ندارید.