برچسب‌های پرسش پیام نمایش بیش از حد باتری

اقا این پیام منو دیوونه کرده هر کاری مکینم رد نمیشه هر کاری..... http://www.upsara.com/images/kmrv_screenshot_20180913-173610.png ...
  • صفحه :
  • 1